top of page

Aquesta pàgina ha deixat d'estar activa. Hem creat l'assoc. d'habitatge coop. de Sant Cugat 4 Pins. Estem construint la web. Mentrestant poseu-vos en contacte amb nosaltres al correu santcugat@xes.cat

Comissió d’habitatge social i cooperatiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Sant Cugat del Vallès

01-SECCIÓ-FUGADA_1024-1024x525.jpg
La comissió d’habitatge social i cooperatiu de la Xarxa d’Economia Solidària de Sant Cugat del Vallès recull les inquietuds detectades per part d’un col·lectiu de persones i entitats del municipi en relació a la dificultat per l’accés a l’habitatge en el nostre municipi.

El dret a l’habitatge és un dret inalienable, tal com reconeix la declaració universal dels drets humans i la pròpia constitució espanyola. L’habitatge és una condició necessària per tal de garantir la dignitat, la integritat i la intimitat de les persones. Aquest dret ha estat vulnerat de tal manera que el parc d'habitatge disponible per a rendes baixes i mitjanes a les nostres ciutats, en aquest cas a Sant Cugat, és pràcticament residual, i en molts casos, inassequible per a aquest perfil de població.

La missió de la comissió és trobar solucions que permetin desbloquejar la manca d'habitatge social (de lloguer, de propietat, en cessió d'us o altres modalitats) tot establint ponts de diàleg amb les entitats i institucions, així com altres agents, que hi estan implicats

 

bottom of page